Topografia i Cartografia

.

Aixecaments topogràfics per a creació de cartografia urbana.

.

Un aixecament topogràfic d’aquesta mena permet conèixer en tot moment la posició i alçada dels diferents elements que formen part d’un carrer ja siguin voreres, serveis, arbrat, murs, edificis, mobiliari urbà, senyals trànsit…; per posteriorment amb aquesta informació poder realitzar qualsevol projecte constructiu.

.

Gestions cadastrals.

.

Realitzem l’estudi acurat de la seva propietat, mesurem els límits reals d’una finca, la comparem amb la documentació registral i cadastral i obtenim el resultat que més s’apropa a la realitat.
Tramitem i realitzem Actes “d’esmenes de discrepàncies” entre diferents propietaris veïns, així els límits i superfície de la seva parcel·la queden perfectament definits, estalviant-se futurs conflictes.

Tots els aixecaments topogràfics s’entreguen amb un plànol amb coordenades UTM i amb el corresponent informe que suposa la identificació de la finca amb els seus límits i la superfície real. Molt necessari en les operacions de compravenda o canvis de nom de finques i resolució de discrepàncies cadastrals, d’acord amb la Resolució de 26 d’octubre de 2015, de la Direcció General del Cadastre i obtenció dels arxius en format “GML”.

 .

Peritatges.

.

Inclòs a les llistes de Pèrits del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Realitzem peritatges de part i judicials amb la màxima professionalitat que correspon al càrrec. Som totalment imparcials i incorporem els nostres coneixements en el procés per emetre un dictamen pericial.

.

Aixecaments d’edificis (façanes, interiors i exteriors).

.

Realitzem aixecaments topogràfics molt complets d’estructures, edificacions i monuments en 3D per tal de poder realitzar tots els plànols que el nostre client cregui convenient de totes les parts visibles, ja que són de gran utilitat en les reformes dintre d’un projecte d’arquitectura, enginyeria o bé en la rehabilitació, ampliació o conservació del patrimoni arquitectònic, bé per mètodes clàssics o bé amb Làser Escàner, segons les necessitats i pressupost del client.

.

Disseny, observació, càlcul i ajust de Xarxes Geodèsiques o Topogràfiques.

.

Realitzem la col.locació, mesura i anivellació de xarxes topogràfiques per a Carreteres, Aeroports, Línies de Ferrocarril, Línies d’alta Tensió, Gasoductes, així com la creació de xarxes municipals de punts de suport per tot ajuntament que ho requereixi.

.

Auscultació d’estructures.

.

Realitzem auscultacions tant en edificis com en estructures, per la necessitat de controlar els moviments d’una pròpia obra o d’un entorn proper, aportant l’equip humà i tècnic topogràfic necessari per a cada cas i aportant mètodes geotècnics complementaris si ho requereixen.

.

Parcel·lacions i afitaments.

.

Realitzem segregacions i agrupacions de finques rústiques i urbanes ja sigui per una herència o per una partició durant la venda d’una parcel·la per la qual cosa és necessari realitzar un informe topogràfic que hauria de contenir una memòria descriptiva de la segregació o agrupació, el plànol topogràfic de la parcel·la original amb els seus límits definits, els plànols topogràfics de les parcel·les resultants de la segregació o agrupació i una certificació cadastral on hi aparegui la superfície exacta i les mesures del terreny a dividir o agrupar. 

.

Aixecaments topogràfics de finques urbanes i solars.

.

Un aixecament d’aquest tipus comprèn tots els treballs necessaris per certificar, de manera gràfica, la superfície que té un solar o una parcel·la ja existent i agafar tots aquells elements que existeixen dins i fora de la zona d’estudi que puguin interessar al client.

.

Aixecaments topogràfics de finques agrícoles i forestals.

.

Som especialistes a realitzar aixecaments topogràfics d’aquest tipus que comprenen tots els treballs necessaris per certificar, de manera gràfica, la superfície que té una finca agrícola o forestal i agafar tots aquells elements que existeixin dins i fora de la zona d’estudi i que puguin interessar al client. Aquests aixecaments a part de ser bastant complexos tenen la particularitat que generalment mai coincideixen el cadastre, el registre de la propietat, el que diu el propietari i la realitat.

.

Estudi i delimitació de zones inundables.

.

Realitzem estudis i aixecaments topogràfics d’aquelles zones (horts, càmpings, edificacions, carreteres…) que tenen el perill de ser inundades per un període llarg i abundant de pluges.

.

Control Abocadors.

.

Portem el control d’explotació d’abocadors, portant el control de punts d’assentament o mesura de piezòmetres, volums, superfícies…

.

Enginyeria Hidràulica.

.

Realitzem tota la part topogràfica pel que fa a aixecaments topogràfics, informes, replanteig i comprovació de qualsevol obra d’enginyeria hidràulica com són la canalització de rius, projectes de canals, xarxes de reg, xarxes d’aigua, preses hidràuliques i batimetries per ports.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s